Jotun

Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker.

Konsernet er innenfor en rekke av sine områder blant de ledende selskaper, både i Europa og på verdensbasis. Jotunkonsernet hadde i 2011 en total omsetning på NOK 14 742 millioner. På verdensbasis har Jotun 8 600 ansatte, og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent.

Jotun er inndelt i fire forretningsområder, og har sitt hovedkontor i Sandefjord. I Norge har Jotun produksjonsanlegg i Fredrikstad, Sandefjord, Larvik og på Manger utenfor Bergen.
www.jotun.no

Tarkett

Tarkett Sommer AG ble etablert i slutten av 1997 gjennom sammenslåingen av Sommer Alliberts gulvdivisjon og Tarkett AG. 1 oktober 2003 ble navnet endret til Tarkett AG. Hovedaksjonær er Sommer Allibert, ca 70 %. Tarkett har ca 9000 ansatte over hele verden, og omsetning i 2010 var på 1,9 milliarder EURO. I Norge markedsføres og selges konsernets produkter gjennom Tarkett AS i Drammen.

Opprinnelsen til Sommer ble først opprettet i 1887. Firmaet har sin opprinnelse i tre forskjellige firmaer: Balatum, Rieber & Son og Sommer Allibert. Sommer AB startet i 1993.

Tarkett har sin opprinnelse i den skånske treindustrien og ble grunnlagt i Malmø i 1886. Tarkett ble notert på børsen i Stockholm i 1967, hvoretter Swedish Match kjøpte virksomhetens samtlige aksjer i 1970. STORA overtok Swedish Match i 1988 og solgte i 1993 virksomheten til en gruppe internasjonale investorer.
www.tarkett.no